Vandelementet

Blogindlæg Smoon (540 x 675 px) (2)

Foto source @pinterest

Måske du også er interesset i: 
Mit online forløb om de fem elementer

Yoga for de fem elementer

Vandelementets personlighed

Ligesom havet, er vandelementet det dybeste af alle elementer. Hvis du er vandelement nyder du at leve i din egen indre verden, hvor der er plads til at analysere og filosoffere over livet. Fordi du har en så aktiv en indre tankeverden, så er du ofte er mere indadvendt og sjældent giver udtryk for dine følelser. Selvom du er indadvendt, så virker du enormt spændende på andre mennesker, for selvom du ikke siger meget, så er det du siger enormt indsigtsfuldt og klogt. Du er ofte den andre går til, hvis de har behov for visdom og gode råd. Dine mange tanker gør, at handling typisk ikke er din stærkeste side - dine idéer ligger indkapslet i det mentale. Dit indadvendte sind gør også, at du nyder dit eget selskab. Du lader op, når du er alene, og du nyder et rum, hvor du blot kan være dig selv uden krav eller forventinger. 

Vandelements årstid

Vandelementets årstid er vinteren, hvor naturen går i hi og samler kræft. Ligesom naturen, så har du også behov for hvile, og vandelement har en helt særlig evne til opladning og fornyelse. Hvis du som vandelement får lov til at hvile, reflektere og trække dig tilbage, så kan du efterfølgende udvise stor selvsikkerhed og mod. Vinteren er den perfekte årstid til ro og fordybelse, fordi mørket falder på, og skaber et naturligt rum for en lavere energi med stille musik, bøger, yoga og meditationer. 

Vandelementets organer

Vandelementets organ-par består af nyre og blære. Nyrerne rummer din nedarvede livsenergi, og derfor er det enormt vigtigt at du afsætter tid til hvile og restitution. Hvis ikke du får ladt batterierne op, så tapper du af din nyre-energi. Lav nyre-energi viser sig blandt andet ved træthed og uoplagthed om morgenen. 

Fysisk- og mentale ubalancer

Når du som vandelement dræner dig selv, så skaber det ubalance, som blandt andet kommer til udtryk i form af leddegigt. Det er kroppen, der forsøger at tvinge dig til hvile, så du kan kompensere for den fysiske- og mentale overaktivitet. Din krop, som normalt skal være bevægelig og fleksibel, kan også blive mere stiv, hvis der er for mange krav og regler. Specielt vandelementet har brug for at gå med flowet og blot være i nuet. 

Mental ubalance viser sig særligt i form af frygt og kontrol. Det kan være frygt for ikke at være god nok, frygt for hvad de andre tænker, frygt for at skuffe andre. Tænk bare på vinterens kulde: "kold af skræk" "stivner af frygt". Frygt og kontrol kan føre til blæreproblemer, fordi blæren påvirkes, når du er mentalt utryg og ængstelig. 

Her er et udpluk af nogle af de ubalancer, jeg oftest oplever hos de af mine klienter, som er dominerende i vandelementet:

Frygt 
Kontrol
Usikkerhed 
Utryghed
Isolering
Mistro

Blærebetændelse
Stive led
Svage knæ
Smerter i nedre ryg
Tinitus

Vil du lære mere om vandelementet og de fem elementer?

Så læs mere om mit online forløb her

Kærligst
Pernille

Find mere inspiration og viden på: instagram
Skab gode hverdage for dig selv med: gratis affirmationer